Bạn sẽ nhận được rất nhiều hiệu ứng tuyệt vời và vô số các vị trí và cường độ hiệu ứng ánh sáng và ánh sáng khác nhau. Các cài đặt sẵn đi kèm hoạt động với JPG cũng như hình ảnh RAW.

Tương thích với Lightroom 4-6 & CC Phiên bản cổ điển
Tương thích với hình ảnh JPG và RAW
Tương thích với Mac & PC
Loại tệp – .lrtemplate

2019-12-22_140616 2019-12-22_140625 2019-12-22_140633 2019-12-22_140641

  160 Bokeh & Flare Lightroom Presets (unknown, 76 Download)