Chế độ chân dung Skin Perfector Lightroom Preset for Lightroom. giúp chỉnh da nhanh một cách hoàn hảo và sáng mịn

2019-12-22_141853

Tương thích với Lightroom 4-6 & CC
Tương thích với hình ảnh JPG và RAW
Tương thích với Mac & PC

Bộ cài đặt gồm có

340 cài đặt trước chỉnh sửa chân dung và da cho Adobe Lightroom
loại tệp – .lrtemplate

  Download 340 Portrait Adobe Lightroom Presets (unknown, 134 Download)