Download ACDSee Ultimate 2019

ACDSee Ultimate 2019 là một phần mềm tuyệt vời cho phép người dùng quản lý, chỉnh sửa và nâng cao hình ảnh của bạn. Bạn cũng có thể tạo các trình chiếu thú vị và bắt mắt và hình ảnh kết quả bài đăng trên các tài khoản trực tuyến khác nhau. Như chúng ta biết rằng hầu hết người dùng thích một ứng dụng duy nhất để có được tất cả các chức năng này trên thiết bị của họ.

ACDSee Ultimate 2019 là một giải pháp phần mềm tối ưu cho mục đích này. GUI của phần mềm này thực sự có tổ chức và rất tương tác để xem và sử dụng. Có các tab khác nhau cho các chức năng khác nhau mà bạn có thể sử dụng trong tầm tay. Yo có thể dễ dàng duyệt các hình ảnh và áp dụng các hiệu ứng khác nhau trên chúng.

Trình duyệt hình ảnh và trình xem trong phần mềm này thực sự chi tiết và bạn sẽ có được một mô tả chi tiết về mọi hình ảnh. Có một chế độ xem trong đó bạn có thể xem trước hình ảnh trước khi mở nó vào cửa sổ toàn màn hình. Hoàn toàn phần mềm này thực sự hữu ích để xem và chỉnh sửa hình ảnh.

Hướng dẫn cài đặt ACDSee Ultimate 2019
  • Giải nén phần mềm vừa download
  • Chạy Setup để cài đặt phần mềm
  • Mở file keygen.exe với Run as Administrator, chọn “Patch Host File
  • Mở phần mềm chọn “Offilne Registration” và mở lại keygen
  • Ấn “Gen LicKey” >> Copy “Lisense Key” vào phần mềm ấn Next
  • Copy “Request Code” từ phần mềm sang file keygen và ấn “Gen Unlock
  • Chọn Enter Unlock Code và copy từ keygen vào phần mềm chọn Verify
Tải xuống
Tùy chọn danh mục
Ghi chú tải xuống

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *