Hướng Dẫn 1Touch Pro

Những Cải Tiến 1TouchPro V1 Trên Bản V2

Những Cải Tiến 1TouchPro V1 Trên Bản V2

Những cải tiến đáng giá trên phiên bản 1Touch Pro v2...

Nguyen Thai 25/11/2019
Hướng Dẫn Dùng Chức Năng Làm Đều Phông Nền Siêu Nhanh

Hướng Dẫn Dùng Chức Năng Làm Đều Phông Nền Siêu Nhanh

Hướng dẫn làm đều phông nên siêu nhanh siêu đẹp trên photoshop bằng phần mềm hỗ trợ photoshop 1Touch Pro...

Nguyen Thai 25/11/2019
Quy Trình Làm Ảnh Tiệc Siêu Nhanh Trên Photoshop

Quy Trình Làm Ảnh Tiệc Siêu Nhanh Trên Photoshop

Hướng dẫn quy trình xuất ảnh tiệc siêu nhanh, siêu đẹp trên photoshop bằng phần mêm 1TouchPro...

Nguyen Thai 25/11/2019