Upload FIle Lên Google Drive

Xin chào
  • Hiện tại chúng tôi chỉ hỗ trợ upload các file với đuôi: jpg, png, zip, rar, xml, cr2, cr3, dng, arw, nef
  • Sau khi quá trình upload thành công vào Email lấy link thư mục
  • Nếu bạn chỉ có một file vui lòng chọn Tải lên tập tin
  • Nếu bạn có nhiều file vui lòng chọn Tải lên thư mục
Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.