2019-09-06_230149

Bộ này tổng cộng có 550 màu, bên 1Touch Pro trích ra 15 màu tặng cho các bạn làm quà