2 3 4

Với panel 1Touch Hình Thẻ các chức năng làm hình thẻ đã được thêm vào tự động bao gồm

  • Làm đều phông
  • Xóa phông
  • Xóa mụn
  • Đẹp da
  • Đẹp mắt
  • Chỉnh màu ảnh
  • xếp ảnh 2×3 3×4 4×6 trên nhiều khổ giấy
  • Thay áo tự động có sẳn