1Touch Lite là phiên bản rút ngọn của bộ extensions 1touchpro chỉ riêng phần retouch da, với những thiết lập sẵn cho từng button nút bấm, giúp bạn retouch da một cách nhanh nhất, với những bạn chưa biết gì về photoshop thì retouch không còn là khó khăn

2019-08-27_062717

2019-08-27_062750

2019-08-27_062811

2019-08-27_062828

2019-08-27_062849