Delicious Retouch Panel là một plugin photoshop giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa chân dung với rất nhiều tính năng mạnh mẽ giúp cho việc chỉnh sửa chân dung nhanh hơn, tốt hơn và tiết kiệm thời gian.

1

2

3

Delicious Retouch một plugin mạnh mẽ không thể thiếu nếu như bạn thường làm việc để chỉnh sửa ảnh chân dung, nay đã có phiên bản tiếng việt hoàn toàn do 1Touch Pro việt hóa kèm loại bỏ hoàn toàn phần bản quyền