Panel cho bạn thay đổi màu sắc cho bức ảnh thêm phần lung linh

Hường dẫn:
Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\
Mac: (Library)Thư Viện\Application Support\Adobe\CEP\Extensions\

2019-08-21_152840