Bộ màu VSCO chưa bao giờ hết hot, với panel 1TouchPro VSCO kèm hơn 700 Màu sắc định dạng cube và 3dl giúp bạn phối màu một cách nhanh nhất

Hỗ trợ tốt cho các dòng máy windows và Mac

Hỗ trợ tốt các phiên bản photoshop CC2015.5 đến 2020

2019-12-06_113238

Pasted-58 (1) Pasted-70 Pasted-72 Pasted-73