Wedding Instagram Story

(3 đánh giá của khách hàng)

Tải miễn phí

🔑 Pass giải nén nếu có: 1touch.pro

FEATURES

  • 6 Templates
  • Used Free Font
  • Editable in Adobe Photoshop
  • Easy to Change Colour and Text
  • Easy to Change Picture
  • 1080×1920 pixels
  • 72 DPI
Khuyến mãi đặc biệt
  • Mua 1 lần dùng mãi mãi, update tính năng chọn đời
  • Được chia sẽ tài nguyên từ Google Drive, với hơn 2TB update thường xuyên
  • Được tích hợp vào các khoá học video online thường xuyên update