Hướng Dẫn Cài Đặt WIndows Trên VPS Bất Kỳ

Bước 1: Chạy lệnh cài đặt

Truy cập https://tinyinstaller.top và copy lệnh cài đặt

Copy lệnh và chạy ở Console đã mở ở bước 1

Tiếp đó chọn hệ điều hành bạn muốn cài đặt bằng cách nhập số ID

Ví dụ ở đây mình muốn cài bản Win10 LTSC sử dung Grub bootloader thì mình nhập số 13 và nhấn enter.

Màn hình xác nhận hiển thị bạn hãy copy lấy đường link trước vì mật khẩu truy cập VPS sẽ ở trên đường link kia, sau khi mở đường link trên chrome

Thì bạn quay lại console nhập y và enter

Chạy xong nó báo Console Disconnected thì các bạn đóng tab đó lại giờ ta không cần đến nó nữa

Quay trở lại đường link lúc trước đã copy và mở ở trên ta sẽ thấy nó chạy như thế này

Bước 4 Sau khi cài xong, copy thông tin và đăng nhập bằng RDP

Chú ý: Nên chọn VPS Ubuntu