Cloudflare là gì? Hướng dẫn sử dụng Cloudflare từ A – Z

Hướng dẫn cấu hình tên miền để sử dụng Cloudflare

Một trong những giải pháp giải quyết trước mắt và hiệu quả nhất của bài toán hạn chế DDoS là sử dụng CloudFlare để ẩn thông tin IP chính nhằm hạn chế việc website bị tấn công. Vì vậy trong bài viết này Z.com sẽ hướng dẫn cách cấu hình sử dụng CloudFlare cho domain.

Trước tiên cần đăng ký 1 tài khoản CloudFlare tại trang https://dash.cloudflare.com/sign-up và điền đầy đủ các thông tin cần thiết.

1

Sau khi đăng ký thành công 1 tài khoản sẽ tự động chuyển đến trang “Get Started With CloudFlare” để bắt đầu quá trình thiết lập CloudFlare cho 1 domain cụ thể.

Bước 1: Add Website

2

3

Bước 2: Chọn gói

4

Bước 3: Add DNS Records

Tại đây có thể cấu hình thiết lập các record DNS đã có sẵn sau khi quá trình scan hoàn tất hoặc thêm các record DNS khác cho domain cũng như cho phép các record DNS của domain tương ứng phân giải thông qua CloudFlare (fake IP) và chọn Continue.

5

Bước 4: Update Nameservers

Cuối cùng cần thực hiện thay đổi cặp Nameservers hiện tại cho domain về cặp Nameservers mà CloudFlare cung cấp và chọn Continue.

6

Chúc các bạn thành công.